Regulamin


  1. Standardową długością spotkania jest godzina zegarowa lub jej wielokrotności.
  2. W przypadku spóźnienia ucznia nie ma możliwości przedłużenia zajęć. Skrócenie spotkania nie obniża jego ceny.
  3. Odwołanie zajęć przez ucznia musi nastąpić najpóźniej na 24 godziny przed wybranym terminem, w przeciwnym razie uczeń zobowiązuje się do opłaty za lekcję. Nie dotyczy to nieobecności z ważnych przyczyn. Przełożenie spotkania jest traktowane jako odwołanie zajęć i zarezerwowanie nowego terminu lekcji.
  4. W sytuacji, gdy korepetytor odwoła zajęcia później niż na 24 godziny przed terminem, zobowiązuje się do udzielenia kolejnej lekcji za darmo.
  5. Opłatę za lekcję wnosi się na jej zakończenie gotówką lub przelewem przed zajęciami.  W przypadku przelewu należy mieć ze sobą na zajęciach potwierdzenie przelewu.
  6. Nie prowadzimy zajęć z osobami, które mają wobec nas nieuregulowane zobowiązania finansowe.
  7. Za wszelkie kradzieże, zniszczenia i szkody wyrządzone w siedzibie firmy lub w innym miejscu odbywania zajęć odpowiada sprawca wg przepisów prawa cywilnego i karnego.
  8. Podjęcie współpracy i korzystanie z zapisów oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.