Cennik

Cennik ważny od 1. września 2021

Korepetycje z pozostałymi nauczycielami

Liczba osób w grupie Pojedyncza lekcja*
1 60 zł
2 50 zł
3 40 zł
4 30 zł
5 lub 6 25 zł

Korepetycje z Zuzanną Piotrowską

Liczba osób w grupie Pojedyncza lekcja*
1 90 zł
2 60 zł
3 50 zł
4 40 zł
5 lub 6 30 zł

* koszt na jedną osobę

Lekcja trwa 60 minut.
Kursy do egzaminu ósmoklasisty,
maturalne i językowe

Kurs maturalny - 300 zł/miesiąc

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty - 300 zł/miesiąc