Cennik

Cennik ważny od 1. stycznia 2022

Korepetycje z przedmiotów ścisłych

Liczba osób w grupie Pojedyncza lekcja*
1 80 zł / (60 zł)**
2 50 zł
3 40 zł
4 30 zł
5 lub 6 25 zł

Korepetycje z języków obcych

Liczba osób w grupie Pojedyncza lekcja*
1 60 zł
2 50 zł
3 40 zł
4 30 zł
5 lub 6 25 zł

Korepetycje z Zuzanną Piotrowską

Liczba osób w grupie Pojedyncza lekcja*
1 120 zł / (90 zł)**
2 60 zł
3 50 zł
4 40 zł
5 lub 6 30 zł

*   koszt na jedną osobę

** cena promocyjna, obowiązująca dla uczniów uczęszczających w poprzednich latach
     (uczących się przed dniem 01.01.2022)

Lekcja trwa 60 minut.
Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty:

  • matematyka (2 h tygodniowo) - 300 zł/miesiąc
  • język angielski (3 h tygodniowo) - 400 zł/miesiąc