Zuzanna Piotrowska

Zuzanna Piotrowska

mgr inż. Zuzanna Piotrowska

Adres e-mail: zuzanna.piotrowska@tutoria.edu.pl

Numer telefonu: 733 782 611


Absolwentka Fizyki Technicznej (ze specjalnością: Nanoinżynieria), a obecnie studentka Energetyki Jądrowej na Politechnice Wrocławskiej. Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Świdnicy. Korepetytorka z 13-letnim doświadczeniem w nauczaniu. Uczy matematyki, chemii i fizyki na wszystkich poziomach zaawansowania, również w języku angielskim. Członek Stowarzyszenia Mensa Polska.

Przedmioty:

Chemia

 • chemia w szkole podstawowej
 • chemia w liceum (zakres podstawowy)
 • chemia w liceum (zakres rozszerzony)
 • matura z chemii
 • chemia ogólna
 • chemia nieorganiczna
 • chemia organiczna
 • chemia fizyczna
 • chemia kwantowa
 • chemia analityczna
 • krystalografia
 • obliczenia w chemii technicznej
 • podstawy technologii chemicznej
 • elektrochemia

Matematyka

 • matematyka w szkole podstawowej
 • egzamin ósmoklasisty (matematyka)
 • matematyka w liceum (zakres podstawowy)
 • matematyka w liceum (zakres rozszerzony)
 • matura z matematyki (zakres podstawowy)
 • matura z matematyki (zakres rozszerzony)
 • analiza matematyczna 1
 • analiza matematyczna 2
 • algebra z geometrią analityczną 1
 • algebra liniowa 2
 • równania różniczkowe
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • statystyka matematyczna
 • statystyka opisowa

Fizyka

 • fizyka w szkole podstawowej
 • fizyka w liceum (zakres podstawowy)
 • fizyka w liceum (zakres rozszerzony)
 • matura z fizyki
 • fizyka - laboratorium
 • fizyka 1
 • fizyka 2
 • fizyka 3
 • mechanika kwantowa
 • fizyka ciała stałego / fizyka fazy skondensowanej
 • fizyka jądrowa