Chemia fizyczna - Wrocław

 • Politechnika Wrocławska

  • Chemia fizyczna na 5.0 (Biotechnologia PWr)

   Prowadzący/a: mgr inż. Zuzanna Piotrowska
   Godzin w kursie: 24

   Autorski kurs Zuzanny Piotrowskiej, wieloletniej korepetytorki specjalizującej się w nauczaniu chemii fizycznej.

   Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 60 minut. Jedna lekcja w każdym tygodniu jest poświęcona na listy zadań i bieżący materiał, a druga na zadania z kolokwiów i egzaminów z poprzednich lat, dotyczące danego tematu.

   W kursie są przewidziane 24 godziny zegarowe zajęć. Zajęcia trwają od 15. października 2020 do 24. stycznia 2021.

  • Chemia fizyczna na 5.0 (Technologia chemiczna PWr)

   Prowadzący/a: mgr inż. Zuzanna Piotrowska
   Godzin w kursie: 24

   Autorski kurs Zuzanny Piotrowskiej, wieloletniej korepetytorki specjalizującej się w nauczaniu chemii fizycznej.

   Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 60 minut. Jedna lekcja w każdym tygodniu jest poświęcona na listy zadań i bieżący materiał, a druga na zadania z kolokwiów i egzaminów z poprzednich lat, dotyczące danego tematu.

   W kursie są przewidziane 24 godziny zegarowe zajęć. Zajęcia trwają od 15. października 2020 do 24. stycznia 2021.

  • Chemia fizyczna na 5.0 (Inżynieria materiałowa PWr)

   Prowadzący/a: mgr inż. Zuzanna Piotrowska
   Godzin w kursie: 24

   Autorski kurs Zuzanny Piotrowskiej, wieloletniej korepetytorki specjalizującej się w nauczaniu chemii fizycznej.

   Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 60 minut. Jedna lekcja w każdym tygodniu jest poświęcona na listy zadań i bieżący materiał, a druga na zadania z kolokwiów i egzaminów z poprzednich lat, dotyczące danego tematu.

   W kursie są przewidziane 24 godziny zegarowe zajęć. Zajęcia trwają od 15. października 2020 do 24. stycznia 2021.

  • Chemia fizyczna na 5.0 (Inżynieria chemiczna i procesowa PWr)

   Prowadzący/a: mgr inż. Zuzanna Piotrowska
   Godzin w kursie: 24

   Autorski kurs Zuzanny Piotrowskiej, wieloletniej korepetytorki specjalizującej się w nauczaniu chemii fizycznej.

   Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 60 minut. Jedna lekcja w każdym tygodniu jest poświęcona na listy zadań i bieżący materiał, a druga na zadania z kolokwiów i egzaminów z poprzednich lat, dotyczące danego tematu.

   W kursie są przewidziane 24 godziny zegarowe zajęć. Zajęcia trwają od 15. października 2020 do 24. stycznia 2021.

  • Chemia fizyczna na 5.0 (Chemia i analityka przemysłowa PWr)

   Prowadzący/a: mgr inż. Zuzanna Piotrowska
   Godzin w kursie: 24

   Autorski kurs Zuzanny Piotrowskiej, wieloletniej korepetytorki specjalizującej się w nauczaniu chemii fizycznej.

   Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 60 minut. Jedna lekcja w każdym tygodniu jest poświęcona na listy zadań i bieżący materiał, a druga na zadania z kolokwiów i egzaminów z poprzednich lat, dotyczące danego tematu.

   W kursie są przewidziane 24 godziny zegarowe zajęć. Zajęcia trwają od 15. października 2020 do 24. stycznia 2021.

 • Uniwersytet Wrocławski

  • Chemia fizyczna na 5.0 (Chemia UWr)

   Prowadzący/a: mgr inż. Zuzanna Piotrowska
   Godzin w kursie: 24

   Autorski kurs Zuzanny Piotrowskiej, wieloletniej korepetytorki specjalizującej się w nauczaniu chemii fizycznej.

   Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 60 minut. Jedna lekcja w każdym tygodniu jest poświęcona na listy zadań i bieżący materiał, a druga na zadania z kolokwiów i egzaminów z poprzednich lat, dotyczące danego tematu.

   W kursie są przewidziane 24 godziny zegarowe zajęć. Zajęcia trwają od 15. października 2020 do 24. stycznia 2021.

  • Chemia fizyczna na 5.0 (Chemia medyczna UWr)

   Prowadzący/a: mgr inż. Zuzanna Piotrowska
   Godzin w kursie: 24

   Autorski kurs Zuzanny Piotrowskiej, wieloletniej korepetytorki specjalizującej się w nauczaniu chemii fizycznej.

   Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 60 minut. Jedna lekcja w każdym tygodniu jest poświęcona na listy zadań i bieżący materiał, a druga na zadania z kolokwiów i egzaminów z poprzednich lat, dotyczące danego tematu.

   W kursie są przewidziane 24 godziny zegarowe zajęć. Zajęcia trwają od 15. października 2020 do 24. stycznia 2021.